"Notiqlik san'ati va nutq maaniyati " kursida talabalarga notiqlik san'atining qadimiy tarixi, ritorika  sir-asrorlari, nutq madaniyati qonun-qoidalari, muloqot odobi haqida nazariy bilimlar o'rgatiladi. Ularning nutq tuzish va omma oldida nutq so'zlash malakalarini oshirish ko'za tutiladi