Xorijiy tilni o'rgatishdan maqsad - bo'lg'usi mutaxassislarda kundalik hayotlari, ilmiy va kasbiy faoliyatlarida chet tili yoki bir necha tillardan erkin foydalanish uchun ko'nikma va malakalarini oshirishda yordam berish hisoblanadi.