Fanning maqsadi –  o‘rganilayotgan ikkinchi chet tilini kommunikativ, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, kasbiy, umummadaniy kompetentlikni integrallashgan yondashuv asosida o‘qitishdan iborat. Kompetentlik, kommunikativ va integrallashgan yondashuvlar xorijiy tilni faol kommunikativ muloqot vositasi sifatida kasbiy faoliyatda amaliy qo‘llay olish tamoyillariga ko‘ra belgilanadi.

Maxsus fanlarni o`qitish metodikSI FANI MAGISTRATURA MUTAXASSISLIGI TALABALARI uchun mo`ljallangan bo`lib, KURS 3-SEMESTR KUZIDA OFF-LINE O`QITILGAN, BUNDA TALABALAR  FAN BO`YICHA OLGAN BILIMLARINI NAZORATI QILISH UCHUN TESTLAR KIRITILGAN.