Mazkur fan datsuri 5111100 - Musiqa ta’limi ta’lim yo`nalishi “Maktab repertuari” fani asosiy umumkasbiy fani o`quv reja asosida o`qitiladi. Fanni o`qitishdan dolzarbligi - musiqiy ta’lim yo`nalishi talabalarini musiqa ta’limi o`qituvchisi amaliy faoliyatiga tayyorlaydi unda bo`lg’usi musiqa o`qituvchisi egallashi zarur bo`lgan bilim, malaka va ko`nikmalar minimumi belgilab berilgan. Dastur ta’lim sohasida olib borilayotgan tub islohotlar, zamonaviy o`qituvchiga qo`yilayotgan talablar, boy ma’naviy, madaniy va musiqiy merosimizga yangicha yondashuvlarni hisobga olib tuzilgan