Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi (Sirtqi 4-kurs) BT va STI yo'nalishlari uchun bahorgi semestr

Jismoniy madaniyatni O'qitish texnalogiyalari va loyihalashtirish 3-kurs JM ikkinchi mutaxasislik talabalari uchun

Mazkur kurs bakalavriat: 5112000 – Jismoniy madaniyat ta`lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” fanining semestr davomida jismoniy madaniyat va sportning rivojlanish bosqichlarini o‘rgatishga qaratilgan.