Course image 3-bosqich JM Kuzgi semestr Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi .
Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi (JM)
Mazkur kurs bakalavriat: 5112000 – Jismoniy madaniyat ta`lim yo‘nalishi 3-bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” fanining semestr davomida jismoniy madaniyat va sportning rivojlanish bosqichlarini o‘rgatishga qaratilgan.