Fanni o’qitishdan maqsad - chorvachilik mahsulotlari va xom-ashyosini (go’sht, tuxum, asal, jun va qorako’l terilarini) davlat me’yori talabi asosida ishlab chikarish, ularni ko’paytirish yo’llari. sifatini yaxshilash va xom-ashyoni qayta ishlash sanoatiga yetkazib berishi xamda chorvachilikning iktisodiy samaradorligini oshirishni o’rgatishdir.

Fanning vazifasi - Talabalarga chorvachilikni rivojlantirishning nazariy asoslari, xozirgi xolati va istiqboli, chorva hayvonlarini kelib chiqishi, xonakilashtirish, zot to’g’risidagi ta’limotning rivojlanish tarixi, chorva mollarini oziqlantirishning ilmiy asoslari, ozuqa ratsionlarini tuzish, chorvachilikda tanlash va saralash usullaridan foydalanish, chorva mollarini sun’iy usulda urchitish texnologiyasi, inson xayotida chorva maxsulotlarini amiyatini, shu soxaning jadal, ilg’or va chet mamlakatlar texnologiyalarini, fermer xojadigida chorva maxsulotlari yetishtirish va tayyorlash muammolarini xap eta bilishni o’rgatish fanning vazifalariga kiradi.


  • Qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlarida o‘qiyotgan talabalar ushbu fanni o‘zlashtirish
   davomida fanning rivojlanish tarixini, saqlash omborlari turlari, tuzilishi va
   texnologik jixozlari to‘g‘risida bilim berishni, saqlash omborlari sovutish tizimi va
   jixozlari xaqida ma’lumot berish, ularni xisoblash, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini
   saqlash jarayonlarini tartibi. Saqlash va saqlashga tayyorlash jarayonlari
   texnologiyasini ketma-ketligi bilan o‘rganishni, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini
   turiga va uzoq yoki qisqa muddatga saqlanishiga qarab qo‘yiladigan shartlarni,
   saqlash omborlari loyixalashtirishda va jixozlashda bajariladigan xisoblar va qabul
   me’yoriy xujjatlarini o‘rgatadi.
   Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari saqlash omborlari fani mutaxassislik fanlar
   bilokiga kiritilgan kurs hisoblanib, 3-kursda o‘qitilishi maqsadga muvofiq. Mazkur
   fan boshqa mutaxassislik fanlarining nazariy va uslubiy asosini tashkil qilib, o‘z
   rivojida aniq yo‘nalishdagi mutaxassislik fanlar uchun zamin bo‘lib xizmat qiladi.

Dehqonchilik va melioratsiya fani - 2-kurs - 5410500 - Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo'yicha) yo'nalishi uchun