Ushbu kurs 1-semestrda o`qitilgan yozma tarjima fanining davomi bo`lib 60 soat amaliy, 60 soat mustaqil ta'lim mashg`ulotlaridan iborat