Ushbu kurs Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, og`zaki tarjimaning muhim masalalariga bag`ishlangan.