Ushbu kurs BT va STI yo`nalishi 3-kurslariga katta o`qituvchi Tilavova Munavvara tomonidan ma`ruza shaklida o`tiladi. 

TEACHER : Allaberganov O.,Matyaqubov Z.Q.