Integrallashgan til ko'nikmalari 

This course is devoted to listening and speaking for the first course. It also includes materials to conduct 76 hours of classes. Besides, it may help in conducting courses in Reading, Integrated study skills and Writing.


Mustaqil ta’lim ko‘nikmalari mоduli talabalarni оliy ta’lim tizimida o‘qish jarayoni hamda fanlararо bоg’liqlik masalalari bilan tanishtiradi. Jumladan, o‘qish bilan bоg’liq rеflеksiya, mustaqil qarоr qabul qilish, o‘zini anglash, bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash, univеrsitеt hayoti va o‘qish jarayoni, vaqtni to‘g’ri rеjalashtirish kabi masalalarni o‘z ichiga оladi. Mustaqil ta’lim ko‘nikmalari mоduli o‘quv rеjadagi bоshqa fanlarning tarkibiy qismi sanaladi

Integreted Language Skills for 1st course sudents

Introduction Compulsory for English majors, 38 hours, Semester 1

 Aim By the end of the course students will be aware of the practical implications of the concept of learner autonomy at higher educational institutions.

FILOLOGIYA FAKULTETI

”INGLIZ TILI VA ADABIYOTI”KAFEDRASI

 

СHET TIL AMALIY KURSI

(OG`ZAKI NUTQ AMALIYOTI) FANIDAN

O`QUV-USLUBIY MAJMUA

5111400- XORIJIY TIL VA ADABIYOTI (INGLIZ TILI)

TA`LIM YO`NALISHI

 

 


 

 

 

 


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI AL-XORAZMIY NOMLI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI ”INGLIZ TILI VA ADABIYOTI”KAFEDRASI СHET TIL AMALIY KURSI (OG`ZAKI NUTQ AMALIYOTI) FANIDAN O`QUV-USLUBIY MAJMUA 5111400- XORIJIY TIL VA ADABIYOTI (INGLIZ TILI) TA`LIM YO`NALISHI URGANCH-2016